INFORMATIE

Binnen de gemeente Vlaardingen is van alles geregeld over afval. Op de website van de Gemeente Vlaardingen is informatie terug te vinden over de afvalinzameling en de milieustraat. Er is tevens een speciaal e-mailadres waar u met vragen over afval terecht kan. Dat is afval@vlaardingen.nl .Irado is het bedrijf dat in de regio, waaronder Vlaardingen, verantwoordelijk is voor het ophalen van het afval. Hieronder vindt u zowel van de Gemeente Vlaardingen als van Irado wat extra informatie.

Afvalinzameling

Irado zamelt het huishoudelijk afval in. Ondernemers zijn zelf verantwoordelijke voor het scheiden en afvoeren van bedrijfsafval en bedrijfsafvalstoffen.

Huishoudelijk afval

U kunt problemen melden bij de Buitenlijn. U kunt ook direct bij Irado terecht voor meldingen of vragen over afvalinzameling. Kijk op www.irado.nl of bel (010) 262 1000.

  • In alle wijken staan afvalcontainers voor gescheiden afval en restafval.
  • U kunt de containers voor restafval sinds 1 februari 2021 alleen nog openen met uw afvalpas. 
  • Heeft u problemen met uw afvalpas, dan kunt u hiervoor tot 1 maart 2021 terecht bij de DVL Helpdesk 0800- 3500 100 (gratis) op werkdagen 8.30-17.00 uur, na 1 maart 2021 via www.irado.nl/vlaardingen/afvalpas.
  • Zit een container vol, dan kunt u hier een melding van maken. Uw afval kunt u in een andere container kwijt of mee naar huis nemen tot de container geleegd is.
  • U mag uw afval niet naast de container zetten, daar kunt u een boete voor krijgen. De boete kan variëren van € 95,- tot € 380,-.

De kosten van de inzameling van huishoudelijk afval betaalt u via de jaarlijkse afvalstoffenheffing.

Bedrijfsafval

Als ondernemer bent u zelf verantwoordelijke voor het scheiden en afvoeren van bedrijfsafval en bedrijfsafvalstoffen. U kunt dit zelf doen, of u kunt dit laten doen door een erkende, particuliere inzamelaar of afvalverwerker.

Voor de inzameling kunt u een contract afsluiten met de gemeente. Of u doet dit met een erkende, particuliere inzamelaar. Deze vindt u op de zogenoemde VIHB-lijst. Zij halen het bedrijfsafval op en vervoeren het naar erkende verwerkers. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid

 

Over Irado

Wij geven om een schone en leefbare stad. Net als jij. ‘Buiten’ is van ons allemaal. Daar leven we en groeien we. We zijn onderweg naar ons werk, we spelen in het park, spreken er af met familie en vrienden. Deze openbare ruimte delen wij met elkaar. En, in deze ruimte werken wij.

Onze missie

Samen zorgen voor een fijn leven in de stad, daar werken wij dagelijks hard aan. Zo duurzaam mogelijk, betrokken en met vakmanschap. We zijn pas tevreden als jij tevreden bent. Als de leefomgeving schoon is, het groen goed is onderhouden en het afval netjes en zo duurzaam mogelijk wordt ingezameld. Zodat de stad en buurt voor iedereen een fijne plek is.

 

Onze kernwaarden

Buiten is van ons allemaal. Daar leven we. We zijn onderweg naar ons werk, we spelen in het park, spreken er af met familie en vrienden. Deze openbare ruimte delen wij met elkaar. En, hier werken wij.

 

Betrokken
Met ons werk staan we midden in de samenleving. Een samenleving waar mensen dagelijks betrokken zijn bij hun directe leefomgeving en waar een circulaire economie belangrijk is voor later. Gemeenten streven naar een duurzame samenleving. Daar willen en kunnen we een duidelijke duurzame en maatschappelijke bijdrage aan leveren. Wij helpen gemeenten dit te bereiken op een manier die goed is voor mens, milieu en economie.

 

Veelzijdig
Dat kunnen we niet alleen. Hierbij willen wij iedereen betrekken: bewoners, bedrijven, scholen, gemeenten en andere samenwerkingspartners. Dat kan, als iedereen bijdraagt aan een circulaire economie waarin grondstoffen optimaal worden gebruikt en geen sprake meer is van afval en uitstoot. Dat kan, als iedereen meehelpt bij het zorgen voor een groene en verzorgde leefomgeving. Dat kan, door mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt ook een kans te bieden.


Duurzaam
Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Wij geloven dat we samen moeten werken aan een betere wereld. Iedereen doet mee. Zo dragen we bij, met alles dat wij doen, aan een duurzame samenleving en een fijn leven in de stad, een plek waar iedereen zich thuis voelt.